a

您现在的位置:网站首页疑难解答 > 冷柜密封条与箱体之间出现缝隙如何修理

冷柜密封条与箱体之间出现缝隙如何修理

日期:2014年11月6日 10:23

 一般冷柜使用两年以上,箱门上的磁性密封条与箱体之间会聘同缝隙,致使冷风外漏,降低制冷效果,增加耗电量。如果这种现象出现,又无专业人员修理,那么就可采用“棉花填充法”巧妙地修理。

                               

 

   具体方法是:首先,把一个开着的手电筒放入冷柜,关上箱门仔细观察箱门四周的密封圈,看有无透光处。如果有,可用洗衣粉把磁性密封圈擦冼干净,把透光让的磁性密封圈扒开,取一些干净棉花填入密封圈的透光部位,棉花数量视透光情况而定,以关严不透光为宜。

                            

        最后,再用手电筒检验一遍,若还有透光处,可用同样方法再处理,直到没有透光为止。经此处理后,
冷柜保冷效果大大增强,耗电量会明显下降

所属类别: 疑难解答

该资讯的关键词为:密封条与箱体的缝隙