a

冷柜出现不制冷该从哪些方面分析

日期:2014年11月6日 10:23

打开冷柜,发现冷柜不制冷了,这时应该立即切断电源,停止使用,打电话给维修人员。但是我们可以知道一些冷柜为什么不制冷的知识。

                     

  冷柜不制冷一般都是冷柜内部出现了问题,首先我们应该判断是不是缺少氟利昂,这是制冷必须用的物质。
然后再分析是不是压缩机出现了问题,也有可能是制冷管道出现堵塞或者泄露。

                             

        因系统管路己有泄漏,如继续开机工作,压缩机会把空气从系统管路泄漏点,把大量空气吸入
冷柜压缩机和系统管路内,会造成一些零部件腐蚀损坏。

                                   

        平时我们的一些习惯,也可能容易导致
冷柜发生不制冷的情况,比如,关闭冷柜门时,没有关紧,导致冷气外漏,时间久了就会造成对压缩机的损伤;还有就是长时间不清理压缩机上面的灰尘,时间久了也会导致制冷效果差。

所属类别: 疑难解答

该资讯的关键词为:冷柜不制冷